Terminy szkoleń

Zarządzanie wzornictwem w firmie

18-02-2019

 

Szanowni Państwo,

 

Jak wskazują dotychczasowe doświadczenia rynkowe nowe produkty i usługi są najczęściej wdrażane w firmach w sposób spontaniczny oraz nieusystematyzowany. Mimo że efektywność tych działań jest często wysoka, to jednak w dłuższej perspektywie pozostawienie tak istotnego zakresu działań bez spójnego podejścia strategicznego może prowadzić do negatywnych zjawisk.

W celu wsparcia systemowego podejścia, opartego o idee wzornictwa przemysłowego, INNpuls opracował autorskie szkolenia pn. Zarządzanie wzornictwem w firmie.
W programie szkolenia znajdują się następujące zagadnienia:
1.    WKcomp – czym jest wzornictwo przemysłowe, rola wzornictwa w tworzeniu innowacji i przewagi konkurencyjnej;
2.    WKcoop – interdyscyplinarna współpraca jako podstawa rozwijania nowych produktów;
3.    WKmetod – metodologia współpacy w rozwoju nowego produktu (współpraca w grupie, zarządzanie zespołem, metody twórczego rozwoju produktów);
4.    WKergo – podstawy i metodyka projektowania, ergonomia, tworzenie innowacji;
5.    WKmark – tworzenie i zarządządzanie marką produktów oraz udział projektantów w życiu produktu;
6.    WKmgmt – zarządzanie  rozwojem nowego produktu – metodologia zarządzania projektami w innowacjach produkcyjnych;
7.    WKfund – finansowanie projektów związanych z rozwojem nowych produktów;
8.    WKpatent – prawa własności intelektualnej  i przemysłowej;
9.    WKcase – warsztaty, w trakcie których uczestnicy szkoleń będą pracować nad konkretnymi innowacyjnymi produktami, w ramach warsztatów organizowane są wyjazdy do firm projektowych oraz liderów branżowych w zakresie wykorzystywania wzornictwa.

 

Przedsiębiorstwa zainteresowane szkoleniem Zarządzanie wzornictwem w firmie zapraszamy do kontaktu, w celu ściślejszego dopasowania programu szkolenia oraz trenerów prowadzących do specyfiki oraz branży działalności klienta.

 

Zapraszamy do udziału!


 

Dla pracowników przedsiębiorstw, istnieje możliwość dofinansowania udziału do 100% kosztów szkolenia.

 

 

 

powrót do listy
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS