Bieżące projekty
bottom

Bieżące projekty

Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych

11-02-2013

 

Realizacja projektu pn.: „Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych”, umożliwi spółce INNpuls wprowadzenie do oferty firmy nowych, specjalistycznych usług szkoleń technicznych oraz szkoleń technicznych językowych. Jednocześnie realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępności specjalistycznych szkoleń w regionie, a to przełoży się na poprawę konkurencyjności i innowacyjności firm działających w woj. podkarpackim.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

 

 

Całkowita wartość projektu:  782 104,77 PLN
Wartość dofinansowania: 491 152,90 PLN

lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS