Bieżące projekty
bottom

Bieżące projekty

Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców

30-06-2014

 

Projekt na ma na celu wsparcie branży lotniczej woj. podkarpackiego, stanowiącej pierwszą inteligentną specjalizację regionu, poprzez zaoferowanie firmom lotniczym możliwości bezpłatnego udziału pracowników w specjalistycznych szkoleniach technicznych. W celu zintensyfikowania transferu wiedzy, szkolenia prowadzone będą przez pracowników naukowych uczelni wyższych zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe na rzecz przemysłu. Dostępne w ramach projektu wsparcie szkoleniowe adresowane jest do przedsiębiorstw z przemysłu lotniczej oraz ich poddostawców. W ramach projektu stworzonych zostanie 500 miejsc szkoleniowych, w pięciu tematach: CAD, CAM, CAE, CNC oraz metrologii technicznej.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego
 
Więcej informacji na www.st.innpuls.pl
 
Całkowita wartość projektu:  1 348 884,80 PLN
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lista projektów
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS