Bieżące projekty
bottom

Bieżące projekty

ESKADRA Podnoszenie kompetencji językowych kadr przemysłu lotniczego

30-06-2014

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji językowych pracowników przedsiębiorstw woj. podkarpackiego prowadzących działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne, działających w „sektorze wysokiej szansy” przemysłu lotniczego.

więcej

„AIRVET - Efektywna oferta kształcenia i szkoleń zawodowych dla przemysłu lotniczego”

30-06-2014

Spółka INNpuls należy do multidyscyplinarnego konsorcjum 10 partnerów z 6 krajówrealizujących w okresie 01.11.2013 – 30.09.2015 r. projekt „AIRVET – Efektywna oferta kształcenia i szkoleń zawodowych dla przemysłu lotniczego”.

więcej

Szkolenia techniczne umożliwiające transfer wiedzy i umiejętności z zakresu b + r pomiędzy sektorem nauki i przedsiębiorców

30-06-2014

Projekt na ma na celu wsparcie branży lotniczej woj. podkarpackiego, stanowiącej pierwszą inteligentną specjalizację regionu

więcej

Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych

11-02-2013

Realizacja projektu pn.: „Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie Centrum Szkoleń Technicznych”, umożliwi spółce INNpuls wprowadzenie do oferty firmy nowych, specjalistycznych usług szkoleń technicznych oraz szkoleń technicz

więcej
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS