Kursy CNC

Obsługa i programowanie maszyn CNC w systemie SINUMERIK

 

Zakres szkolenia obejmuje charakterystykę obrabiarek sterowanych numerycznie, strukture programu sterującego wg ISO, programowanie funkcji przygotowawczych, budowa rejestrów, funkcje pomocnicze, cykle stałe w układach CNC, programowanie parametryczne, układy sterowania CNC, programowanie automatyczne, podstawowe czynności obsługowe układu sterowania, bazowanie obrabiarki, obróbka części (toczenie, frezowanie).

 

Szkolenia organizowane są na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub zgodnie z zamówieniem klienta (z wybranych partii materiału). Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów z przemysłu oraz Politechniki Rzeszowskiej. Możliwa jest również realizacja szkolenia w systemach HEIDENHAIN oraz FANUC.

 

Kursy CNC – przykładowy program: 

  • Podstawy rysunku technicznego (rzuty prostokątne brył w metodzie europejskiej i amerykańskiej, zasady wymiarowania, wymiarowanie części maszyn, zasady tolerowania wymiarów, zasady wykonywania  widoków i przekrojów, odchyłki kształtu i położenia);
  • Podstawy metrologii warsztatowej (tolerancje i pasowania, jednostki miar, narzędzia pomiarowe, przyrządy czujnikowe, wzorniki i sprawdziany itp.);
  • Uruchamianie programu AutoCAD MECHANICAL okna narzędziowe, rysowanie podstawowych obiektów (współrzędne bezwzględne, współrzędne względne, współrzędne biegunowe);
  • Obsługa obrabiarek konwencjonalnych (przepisy BHP, budowa i działanie tokarek i frezarek różnego typu, rodzaje i budowa narzędzi skrawających, mocowanie materiałów, obróbka powierzchni czołowych, zewnętrznych i wewnętrznych);
  • Podstawy programowania obrabiarek CNC w programie SinuTrain Operate 4.5;
  • Programowanie i obsługa tokarki CNC ze sterowaniem Sinumerik 840D;
  • Programowanie i obsługa frezarki CNC ze sterownikiem Sinumerik 828D.

 

Długość trwania kursu CNC w Rzeszowie:

standardowy kurs trwa 100 godzin szkoleniowych, lub zgodnie z zamówieniem klienta.
Szkolenie skierowane jest do: studentów, osób pracujących chcących podnieść swoje kwalifikacje.

 

 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS