Szkolenie CAE

Szkolenie CAE – komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w systemie NX

 

Szkolenie z zakresu komputerowe wspomaganie prac inżynierskich z wykorzystaniem oprogramowania NX w wersji 8,5.

Modelowanie i obliczenia konstrukcji CAE - Metoda Elementów Skończonych (MES) w zastosowaniach inżynierskich na przykładzie systemu NX NASTRAN: wprowadzenie do MES, obsługa programu, podstawy modelowania geometrii, analiza rozkładu naprężeń w wybranych układach jednowymiarowych, dwuwymiarowych i przestrzennych. Szkolenia organizowane są na poziomie podstawowym, zaawansowanym lub zgodnie z zamówieniem klienta (z wybranych partii materiału). Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych trenerów z przemysłu oraz Politechniki Rzeszowskiej.

 

Szkolenie CAE – przykładowy program:

 •  Podstawy MES;
 •  Elementy izoparametryczne, metody numeryczne w MES;
 •  Przemieszczeniowy model MES, problemy dynamiki;
 •  Problemy nieliniowe, przepływy ciepła i przepływy płynów;
 •  Problemy nieliniowe, przepływy ciepła i przepływy płynów;
 •  Praca z krawędziami przy poprawianiu geometrii;
 •  Dynamiczna odpowiedź układu;
 •  Manualne tworzenie siatki;
 •  Analiza złożenia;
 •  Analiza przepływu przez zawór;
 •  Podstawy analiz termicznych;
 •  Przykład analizy sprzężonej;
 •  Podstawy analiz zmęczeniowych.

 

Długość trwania kursu CAE:

standardowy kurs trwa 40 godzin szkoleniowych, lub zgodnie z zamówieniem klienta.
Szkolenie skierowane jest do: studentów, osób pracujących chcących podnieść swoje kwalifikacje.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS