Dofinansowanie szkoleń

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy utworzono w celu wsparcia podnoszenia kompetencji pracowników, których kwalifikacje odbiegają od wymagań rynkowych. Fundusz umożliwia pracodawcom sfinansowanie do 100% kosztów rozwoju pracowników, w szczególności kosztów:

  •  szkoleń,
  •   studiów podyplomowych,
  •   egzaminów umożliwiających uzyskanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
  •   analizy potrzeb pracodawcy w zakresie rozwoju pracowników w ramach KFS.

 

Wnioskodawcą może być każdy pracodawca, który zatrudnia przynajmniej jednego pracownika. W 2015 r. środki KFS skierowane są na podnoszenie kompetencji pracowników w wieku powyżej 45 roku życia. Ze wsparcia mogą skorzystać pracownicy niezależnie od rodzaju umowy lub wymiaru czasu pracy; może skorzystać również sam pracodawca.

 

Wysokość i zasady otrzymania dofinansowania z KFS:

  •   pracodawca zatrudniający 10 i więcej pracowników, może otrzymać do 80% dofinansowania kosztów,
  •    pracodawca zatrudniający do 9 pracowników może otrzymać do 100% dofinansowania kosztów,
  •    maksymalna kwota dofinansowania dla jednego pracownika nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (2015 r. ok. 12 000,0 zł),
  •    wsparcie rozwoju pracowników ze środków KFS stanowi pomoc de minimis.

 

INNpuls pomaga swoim klientom w opracowaniu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z regulaminem naboru właściwego Urzędu Pracy.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS