Analiza potrzeb szkoleniowych

 

 

Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych umożliwia zidentyfikowanie luk kompetencyjnych w określonych zakresach oraz wskazanie kierunków rozwoju wiedzy i umiejętności pracowniów firm. Badanie potrzeb koncentruje się na diagnozowaniu rozbieżności między stanem obecnym a pożądanym. Badanie potrzeb szkoleniowych powinno być procesem ciągłym i prowadzonym na wszystkich szczeblach organizacji oraz na wszystkich etapach szkoleń, połączonym również z badaniem efektywności. Badanie prowadzone są aby:

  • określić luki kompetencyjne;
  • podjąć decyzję, kiedy i jakie szkolenia należy przeprowadzać;
  • poznać i dostosować się do uwarunkowań i oczekiwań organizacji;
  • poznać motywację, postawy, wiedzę, umiejętności i zachowania uczestników;
  • bardziej efektywnie wykorzystać czas szkolenia;
  • pomóc skonkretyzować cele i oczekiwania zgłaszane przez zleceniodawcę;
  • zmotywować uczestników;
  • stworzyć podstawy do badania efektywności i skuteczności szkolenia.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów w zakresie właściwego doboru szkoleń wprowadziliśmy usługę polegającą na analizie potrzeb szkoleniowych, standardowo poprzedzająca realizowane przez INNpuls usługi szkoleniowe. Nasza usługa uwzględnia z jednej strony uwarunkowania wynikające z aktualnych i prognozowanych rozwiązań europejskiego i krajowego systemu edukacji (uczenie się przez całe życie, ramy kompetencji, system kształcenia i szkolenia ustawicznego itp.), z drugiej zaś pozwala na zastosowanie narzędzi organizacyjnych i analitycznych mających na celu szczegółową analizę luk kompetencyjnych, metod monitorowania i ewaluacji, opracowania i/lub modyfikacji programów nauczania i oferty szkoleniowej dedykowanej i dostosowanej do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

 

Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, zarówno dużych, jak również zaliczanych do grupy MŚP. Szczególnie zachęcamy do skorzystania z badania firmy reprezentujące inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego, tj. firmy z branży lotniczej, informatycznej czy reprezentujące sektor jakości życia. Podejście takie jest zgodne z inicjatywami europejskimi mającymi na celu lepsze dopasowanie podaży i popytu określonych kompetencji. Ważnym przykładem zaangażowania KE dla wzrostu zatrudnienia przy równoczesnym wyposażeniu pracowników w odpowiedni zestaw umiejętności odpowiadających potrzebom firm, jest Agenda for new skills and jobs, flagowa inicjatywa w ramach strategii EUROPA 2020.

 

Dostosowanie szkoleń realizowanych na rzecz pracowników jest konieczne ze względu na pojawiające się braki wykwalifikowanej siły roboczej czy zjawisko bezrobocia w hetergogenicznych regionach lub sektorach. Ważne jest także ze względu na konieczność uniknięcia zjawisk niedostatecznego wykorzystania umiejętności i talentów osób zatrudnionych (i związanych z tym kosztów społecznych, np. nieracjonalnych wydatków publicznych na edukację). Brak powiązania między umiejętnościami wychodzącymi z systemów edukacji formalnej i nieformalnej, a kompetencjami oczekiwanymi przez pracodawców wpływa także istotnie na poziom konkurencyjności podmiotów gospodarczych.

 

Badania przeprowadzamy standardowo metodą kwestionariuszową. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.
 

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS