Baza usług rozwojowych – ocena usług

Ocenie podlegać będą wszystkie usługi, na które uczestnicy zapisali się poprzez Baza Usług Rozwojowych, a ocena usług dofinansowanych ze środków EFS będzie obligatoryjna. Oceny usług rozwojowych w BUR będą dokonywane przez 3 grupy osób:

  •  uczestników usługi;
  •  przedstawiciela przedsiębiorstwa, instytucji kierującej uczestników na usługę;
  •  przedstawiciela podmiotu realizującego usługę.

Usługa będzie oceniana anonimowo poprzez wypełnienie ankiety, do której link otrzymamy mailowo bądź smsem na adres, numer telefonu wskazany przy rejestracji w BUR.
Oceny usług zrealizowanych przez dany podmiot będą przekładać się na średnią ocenę usług podmiotu w ramach danej kategorii oraz średnią ocenę podmiotu.


Użytkownik BUR będzie mógł sprawdzić oceny usług rozwojowych realizowanych przez podmiot poprzez podgląd statystyk pogrupowanych wg wyniku oceny oraz grup oceniających. Wraz z uśrednionymi ocenami będzie prezentowana liczba uzupełnionych ankiet, na podstawie których obliczono średnią.

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS