Czym są usługi rozwojowe?

Usługi rozwojowe to działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących. Przez usługi rozwojowe rozumiemy m.in. szkolenia, szkolenia techniczne, doradztwo, studia podyplomowe, mentoring, coaching. Pod pojęciem rozwój należy również rozumieć zdobycie kwalifikacji tj. uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w czasie egzaminu lub innej formy uznania kwalifikacji bez elementu edukacyjnego. Innymi słowy za usługę rozwojową można uznać również sam egzamin, który pozwala nabyć konkretne kwalifikacje.
 

Należy pamiętać, iż definicja usług rozwojowych w BUR wyklucza działania inwestycyjne.

 

Facebook
Copyright INNpuls Sp. z o.o, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000301870,
kapitał zakładowy: 119 500 PLN, NIP 813-35-40-225, REGON 180306937
Copyright ® INNpuls 2014
Realizacja: Ideo Powered by: Edito CMS